Cum poți obține certificatul digital al UE privind COVID – 19?


     Pe data de 9 iulie 2021 a intrat în vigoare Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne,  Ministerului Apărării Naționale și al Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 1.116/98/M.134/33/2021 privind aprobarea modului de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19. El reglementează modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, denumit în continuare SII-CDC.

     Procedura privind eliberarea, verificarea, acceptarea și revocarea certificatului digital al UE privind COVID, conținută în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.116/98/M.134/33/2021, are ca scop reglementarea modului de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID, denumit în continuare certificat, pe teritoriul României.

     Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, certificatele sunt eliberate, la cererea solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 5-7 din Regulamentul UE 2021/953 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, în forma prevăzută în anexa la regulament.

     Conform art. 4 din ordin, solicitantul poate obţine certificatele prevăzute la art. 3 din același act normativ, astfel:

     În cazul în care solicitantul a fost vaccinat cu una sau mai multe doze din schema completă de vaccinare într-un stat membru sau într-un stat terţ, acesta apelează Centrul de preluare a apelurilor, la numărul de telefon 021.414.44.25, şi solicită eliberarea unui certificat de vaccinare în baza unor documente emise de statul pe teritoriul căruia i-au fost administrate una sau mai multe doze din schema completă de vaccinare.

     În materia verificării certificatelor la intrarea pe teritoriul României, art. 13 din ordin menționează că, în  aplicarea art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, procedează la:

  1. realizarea automată de verificări cu privire la valabilitatea şi autenticitatea certificatului digital COVID-19;
  2. verificarea concordanţei între datele de identitate preluate din documentul de călătorie şi cele conţinute de certificatul digital.

     În cazul în care se constată faptul că certificatul digital nu este valabil şi/sau autentic, se semnalează situaţia reprezentanţilor direcţiei de sănătate publică din punctele de trecere a frontierei de stat a României, în vederea dispunerii de măsuri conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Fluxul informațional privind eliberarea Certificatului digital al UE privind COVID, cuprins în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.116/98/M.134/33/2021 privind aprobarea modului de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 - AICI