ONRC: modele noi de declarații privind beneficiarii reali


 

Oficiul Național al Registrului Comerțului anunță că, în vederea simplificării formalităților de depunere și înscriere în Registrul Beneficiarilor Reali a declarației pe propria răspundere privind beneficiarii reali, prevăzute de dispozițiile Legii nr. 129/2019, au fost elaborate modele noi de declarații privind beneficiarii reali.

Formularele – tip vor fi adaptate, după caz, prin raportare la numărul reprezentanților legali ai persoanelor juridice și la numărul beneficiarilor reali declarați.

De asemenea, ONRC informează că s-a eliminat cerința completării cererii pentru depunerea declarației privind beneficiarii reali iar oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale nu vor mai elibera confirmarea depunerii declarației pe propria răspundere privind beneficiarii reali.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică.

Nu în ultimul rând, declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Noile modele sunt următoarele:

  • Declarație privind beneficiarii realinr. 6

Acest formular – tip va fi utilizat numai în situația în care declarația este dată în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.

  • Declarație privind beneficiarii reali – nr. 6A

Acest formular – tip este orientativ și poate fi utilizat în cazul declarațiilor pe propria răspundere sub semnătură privată.

 

    Reamintim că prin Ordonanța de urgență nr. 43 din 27 mai 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, termenul de depunere a declarației s-a prorogat până în data de 1 octombrie 2021.