Noi prevederi în materia concediului paternal acordat angajaților din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională


     Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea nr. 244 din 10 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 11 aprilie 2000, prevăd că titularul dreptului la concediu paternal, prevăzut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucrătoare, este tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dacă copilul este născut din căsătorie, din afară căsătoriei sau este adoptat de titularul dreptului. Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea.

     Normele metodologice au fost modificate, începând cu data de 29 iunie 2021, de Hotărârea nr. 668/2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000. Hotărârea Guvernului nr. 668/2021668/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 29 iunie 2021. Art. 2 din Legea nr. 210/1999 privind concediul parental dispune ca, în cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el să aibă dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare. De acest drept beneficiază şi poliţiştii, cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în activitate.

     Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare şi de finanţare a unităţii în care el îşi desfăşoară activitatea. Prin unitate se înţelege persoana juridică sau fizica, după caz, în beneficiul căreia prestează activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat. În cazul personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege, prin unitate se înţelege instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională în care îşi desfăşoară activitatea acesta.

     Legiutorul completează dispozițiile cuprinse în art. 4 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 210/1999. Astfel, indemnizaţia pentru concediul paternal plătit, egala cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculează pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de baza. Indemnizaţia se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include în veniturile impozabile ale salariatului. În cazul personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege, drepturile aferente concediului paternal se calculează şi se plătesc conform dispoziţiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

     Totodată, dacă tatăl copilului nou-născut beneficiază de concediul de lauzie neefectuat de mamă, în situaţia în care aceasta a decedat în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie, legiutorul mai vine cu o completare, în sensul sublinierii faptului că, dispoziţiile alin. (1) al art. 8 din normele metodologice se aplică şi personalului prevăzut la art. 2 alin. (1^1) din lege. Drepturile aferente concediului de lăuzie neefectuat de mamă se calculează şi se plătesc conform dispoziţiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

     Restul prevederilor conținute de Legea nr. 210/1999, precum și de Normele metodologice de aplicare – AICI