NU discriminării mamelor care alăptează !


     Parlamentul României  adoptat Legea nr. 182 din 30 iunie 2021 privind alăptarea în spațiile publice, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 651 din 1 iulie 2021. Legea nr. 182/2021 stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.

     Potrivit art. 2 din actul normativ menționat anterior, următoarele fapte constituie contravenţii:

  1. evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil;
  2. interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil;
  3. refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.

     De asemenea, contravenţiile prevăzute la art. 2 din Legea privind alăptarea în spățiile publice nr. 182/2021 se sancţionează după cum urmează:

  • cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică;
  • cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

     Faptele prevăzute la art. 2 din actul normativ menționat mai sus constituie contravenţii chiar dacă spaţiile publice sunt dotate cu camere de tip „mama şi copilul“.

Detalii privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor – AICI