Stimulentul de inserție se majorează


Guvernul României a aprobat majorarea stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap.

Astfel, părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Decizia fost anunțată de Ministerul Muncii și Protecției sociale, miercuri, 7 aprilie printr-un comunicat de presă, iar joi, în Monitorul Oficial nr. 363 din 8 aprilie 2021, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Potrivit preambului, în contextul unui deficit de forță de muncă și în condițiile reluării treptate a activităților economice, introducerea de măsuri care vor stimula reîntoarcerea la activitatea profesională a persoanelor îndreptățite să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului și indemnizația lunară va asigura forța de muncă necesară activităților economice. Se creează astfel și premisa menținerii în țară a forței de muncă și implicit a noii generații pentru un echilibru demografic.

    În plus, în condițiile existenței unui număr relativ mare de cupluri în care unul dintre parteneri nu are un loc de muncă, aceste măsuri stimulează părintele care realizează venituri să se mențină în activitatea profesională.

    Așadar, prevederile nou adoptate urmăresc în principal stimularea revenirii în activitate a părinților aflați în concediul pentru creșterea copiilor și asigurarea unor venituri suplimentare pentru plata unei părți din serviciile pentru îngrijirea copilului pe perioada cât părinții sunt la serviciu.

    Actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:

  • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);
  • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

    În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

    Actul normativ mai propune acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacității de muncă, concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.

    De asemenea, trebuie menționat că se clarifică unele dispoziții privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care, după stabilirea dreptului, își stabilesc reședința în altă țară și sunt reglementate situațiile în care se constată o abatere gravă sau abateri disciplinare repetate în legătură cu munca în perioada acordării stimulentului de inserție, respectiv până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 (4) ani, perioadă în care, în prezent, se interzice angajatorului încetarea raportului de muncă sau de serviciu.

Pentru mai multe detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 26 din 7 aprilie 2021.