Structura anului școlar s-a modificat !


     Ministrul Educației a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 319 din 30 martie 2021, Ordinul nr. 3.558 din 29 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021. Potrivit Ordinului nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 6 februarie 2020, așa cum este el modificat, structura anului școlar va suferi modificări. Așadar, anul şcolar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020.

      Conform art. 2 din Ordinul nr. 3.125/2020, anul şcolar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

1. Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020-29 ianuarie 2021, astfel:

  • cursuri - luni, 14 septembrie 2020-marţi, 22 decembrie 2020;
  • în perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă;
  • vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020-duminică, 10 ianuarie 2021;
  • cursuri - luni, 11 ianuarie 2021-vineri, 29 ianuarie 2021.

2. Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021-duminică, 7 februarie 2021.

3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie-25 iunie 2021, astfel:

  • pentru clasa a VIII-a:

(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;

(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;

(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;

(iv) vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;

(v) cursuri - luni, 10 mai 2021-vineri, 11 iunie 2021;

  • pentru clasele a XII-a zi şi clasele a XIII-a seral şi frecvenţă redusă:

(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;

(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;

(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;

(iv) vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;

(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021;

  • pentru grupele de grădiniţă şi celelalte clase, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):

(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;

(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021-marţi, 4 mai 2021;

(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021-vineri, 25 iunie 2021.

     Astfel, vacanţa de vară va începe sâmbătă, 26 iunie 2021 și va dura până la data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021-2022. Totodată, merită menționat că, în perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu prezenţă fizică, cu avizul direcţiei de sănătate publică.

     Legiutorul vine cu două completări, introducând art. 2^1, respectiv art. 2^2 în Ordinul nr. 3.125/2020. Astfel, pe durata vacanţelor se pot desfăşura activităţi remediale, cu prezenţa fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip «Şcoala după şcoală», pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, dacă la nivelul localităţii nu este depăşită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.

     De asemenea, pe durata vacanţelor se pot desfăşura activităţi remediale, inclusiv cu prezenţa fizică, pentru elevii din clasele liceale, în cadrul subproiectelor finanţate prin Proiectul privind învăţământul secundar - ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, dacă la nivelul localităţii nu este depăşită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori.

     Art. 5 din Ordinul nr. 3.125/2020, care conține reglementări referitoare la programul național “Școala altfel”, dispune ca acest program să se poată desfăşura în perioada 5 octombrie 2020-2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. În săptămâna dedicată programului «Şcoala altfel», la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică.

     Dat fiind contextul epidemiologic actual, art. 8 din același act normativ prevede ca, pe durata stării de alertă:
  a) activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se poată suspenda, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate;
  b) suspendarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se se dispună în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
  În situaţia suspendării cursurilor conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Textul Ordinului nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 poate fi consultat AICI