Propunere legislativă ce vizează TELEMUNCA


     Potrivit Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.

     Art. 4 din Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018, prevede ca, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, telesalariaţii organizează programul de lucru de comun acord cu angajatorul, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii. La solicitarea angajatorului şi cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară. Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii.

     O propunere legislativă a fost înregistrată de curând la Senat, propunere ce vizează modificarea și completarea Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Din dorința de a simplifica și adapta la realitatea curentă activitatea de telemuncă, se urmărește modificarea art. 7 lit. c) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, prin eliminarea sintagmei „specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă”. Astfel, definiția propusă a activității de telemuncă, așa cum este ea dispusă în lit. a) a art. 2 din Legea nr. 81/2018, ar fi, după adoptarea propunerii legislative, următoarea:

telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

     În cazul în care propunerea va trece de Parlament, și va promulgată de președintele României, ea va mai avea o completare operată, și anume aceea ca telesalariatul să respecte și să asigure confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă.

Proiectul legislativ poate fi consultat AICI