A fost aprobat Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021


    Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial nr. 227 din 5 martie 2021 Ordinul nr. 3.449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021.

     Art. 3 din Ordinul nr. 3.449/2021 dispune că disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică. Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2020-2021, este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

     Totodată, art. 4 din același act normativ menționează disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020-2021, și anume: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, în anul şcolar 2020-2021, este prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

     Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021, sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Totalitatea prevederilor conținute în Ordinul nr. 3.449/2021, precum și Calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 - AICI