Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 – modificate !


     Pe data de 6 martie 2021, a intrat în vigoare Ordinul comun  al Ministerului  Educației și al Ministerului Sănătății nr. 3.459/280/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 6 martie 2021.

     Ordin nr. 3.235/2021 reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după Şcoală“.

      Referitor la scenariul de funcționare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar, acesta se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din ordin, cu excepţia depăşirii pragului de 6 la mie, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

     Legiutorul completează actul normativ cu mențiunea că, la nivelul localităţilor unde este instituită măsura carantinei zonale, nu sunt permise activităţile care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi activitatea didactică se desfăşoară exclusiv online.

     În materia simulării examenelor naționale și a evaluărilor naționale, apar prevederi noi în cadrul alin. (5) al art. 3 din ordin. Astfel, este acum permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale, orelor remediale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învătământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

     Ordinul nr. 3.459/2021 modifică o serie de dispoziții ce reglementează suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe. Așadar, ea se dispune:

  1. la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ preşcolar sau clasă de învăţământ primar. În această situaţie se efectuează testarea colegilor, se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor fi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;
  2. la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea colegilor acestuia şi a cadrelor didactice, conform indicaţiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unităţii de învăţământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz;
  3. la apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabileşte persoanele care vor fi testate şi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    De asemenea, cei care au fost declaraţi contacţi direcţi ai unor cazuri confirmate şi care nu au simptome, în situaţia în care refuză testarea, nu vor fi primiţi în unitatea/instituţia de învăţământ minimum 14 zile şi vor continua învăţarea în sistem online.

Restul modificărilor și completărilor operate de Ordinul nr. 3.459/280/2021AICI