Ghidul de finanțare a Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică - actualizat !


     Pe 1 februarie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 109, Ordinul Ministerului Mediului, apelor și pădurilor nr. 121 din 28 ianuarie 2021, ordin ce modifică şi completează Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018.   

     Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program. Ghidul conţine dispoziţii privind:

  • obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;
  • condiţiile de validare a instalatorului;
  • metodologia de analiză, selectare, aprobare a instalatorului;
  • eligibilitatea persoanei fizice, aprobarea şi înscrierea acesteia la instalator, precum şi eligibilitatea proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
  • implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat.

    În materia cheltuielilor eligibile  în cadrul programului, legiutorul vine cu o completare, menționând că sunt eligibile şi pot fi finanţate de Autoritate sistemele de panouri fotovoltaice care nu conţin toate părţile componente menţionate la alin. (1) lit. a) al art. 6 din ghid, dar ale căror echipamente îndeplinesc funcţionalităţile prevăzute de prezentul ghid, respectiv:

  1. permit producerea energiei electrice din surse regenerabile şi transformarea acesteia, pentru a fi utilizată în gospodării;
  2. permit stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, colectarea, precum şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic.

     Totodată, este introdus alin. (17) al art. 20 din ghid, alineat ce specifică aspectul conform căruia sistemele de panouri fotovoltaice care conţin echipamente sau părţi componente cu caracteristici tehnice superioare celor prevăzute în prezentul ghid sunt considerate eligibile şi pot fi finanţate de Autoritate. Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

     La art. 7 din ghid, care cuprinde definițiile și acronimele, observăm noua definiție a a dosarului de decontare, ce reprezintă acum dosarul constituit de Autoritate, care cuprinde cererea de decontare, astfel cum este definită la lit. f) din art. 7, precum şi documentele justificative prevăzute la art. 30 din ghid. Referitor la regulile generale privind gestionarea informațiilor, este specificat faptul că informaţiile şi documentele relevante pentru program pot fi transmise către Autoritate şi prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, precum şi prin poştă electronică.

     Același Ordin nr. 121/2021 modifică și termenul de realizare a implementării proiectului, el constând acum în cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.

   Modificările complete, precum și completările ce vizează documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei propria, cuprinse în Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1.287 din 5 decembrie 20181.287 din 5 decembrie 2018- AICI