Proiect de lege: scutirea părinților de la plata cheltuielilor comune din bloc pentru copiii mici


Marți, 9 februarie 2021, a fost înregistrat la Senat un proiect legislativ pentru modificarea și completarea articolului 75 din Legea pentru înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor nr. 196/2018.

Conform proiectului de act normativ, părinții care au copii mici să poată fi scutiți, printr-o hotărâre a asociației, de la plata sumelor pentru întreținerea părților comune de la bloc.

Astfel, ar urma să se introducă în Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, act normativ ce stabilește cadrul legal după care se desfășoară activitatea asociațiilor de la bloc, un alineat care stabilește, mai exact, că „asociațiile de proprietari hotărăsc exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la art. 75 alin. (2) pentru copii, până la împlinirea vârstei de 3 ani”.

Potrivit art. 75 din Legea 196 din 20 iulie 2018, cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și de criteriile de repartizare pe proprietăți individuale, sunt următoarele:

  1. cheltuieli pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale;
  2. cheltuieli pe consumuri individuale;
  3. cheltuieli pe cota-parte indiviză, în funcție de suprafața utilă a proprietății individuale;
  4. cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari;
  5. cheltuieli pe consumatori tehnici;
  6. cheltuieli de altă natură.

      Această propunere legislativă a apărut, potrivit celor menționate în expunerea de motive, în contextul în care, „pentru creșterea copiilor cu vârsta sub trei ani, părinții au o multitudine de cheltuieli, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea sau produsele de igiena personală, atât de necesare creșterii și dezvoltării armonioase a unui copil”.

      Mai mult se subliniază faptul că, „pentru plata întreținerii casei scării a unui bloc, părinții achită costurile aferente; mai mult, copilul nu poate folosi liftul singur, nu poate utiliza lumina electrică de pe holuri decât în prezența părinților sau a unui adult”.

      De asemenea, se opinează că aceste cheltuieli alocate pentru fiecare copil aflat în vârstă mai mică de 3 ani pentru întreținerea blocului pot fi folosite de părinți mai bine pentru costurile creșterii acestei categorii de copii.

      Nu în ultimul rând, se subliniază că atunci când a fost în vigoare o asemenea scutire a copiilor cu vârsta de sub 3 ani de la plata întreținerii blocului (a se vedea Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017) „nu au existat disfuncționalități în bunul mers al vieții din blocurile sau condominiile în care locuiau acești copii”.

      În prezent însă, măsura nu se aplică fiind doar un proiect de act normativ. Dacă va trece de Parlament, proiectul de lege mai trebuie să fie promulgat de președintele țării și ulterior publicat în Monitorul Oficial.