Încheierea contractelor de energie electrică prelungită pâna la 30.06.2021


     Furnizarea energiei electrice la clienţii casnici se realizează de către furnizorii de ultimă instanţă în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Furnizarea energiei electrice la clienţii noncasnici beneficiari de serviciu universal şi la cei preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă se realizează de către furnizorii de ultimă instanţă în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

      Art. 3 din Ordinul nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020, prevede că, începând cu data de 1 ianuarie 2021, clienţii casnici aflaţi în portofoliul furnizorilor de ultimă instanţă pot să beneficieze în continuare de serviciul universal, prin menţinerea relaţiei contractuale cu furnizorul de ultimă instanţă în al cărui portofoliu se află sau prin încheierea unui contract cu un alt furnizor de ultimă instanţă, la preţul din oferta pentru serviciul universal a acestuia, sau pot să îşi aleagă un furnizor de energie electrică cu care să încheie un contract pentru furnizarea energiei electrice în regim concurenţial.

     Pe data de 20 ianuarie 2021, în Monitorul Oficial nr. 65, a fost publicat Ordinul nr. 5 din 20 ianuarie 2021, act normativ ce modifică și completează Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă.

     Astfel, art. 4 din Ordinul nr. 171/2020 aduce în lumină aspectul conform căruia, începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienţii casnici care nu au ales o ofertă concurenţială şi nu au încheiat un contract pe piaţa concurenţială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanţă a continuităţii furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienţi furnizorul de ultimă instanţă aplică preţul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin. Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să transmită clienţilor din serviciul universal oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, care include preţul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea T_G), costurile furnizorului şi profitul, precum şi tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică.

     Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum. Furnizorii de ultimă instanţă pot să aplice clienţilor casnici din serviciul universal, fără discriminare şi condiţionalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi până la cel puţin 30 iunie 2021, egală cu diferenţa dintre preţul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 şi preţul din oferta concurenţială. Reducerea comercială se aplică în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, în cazul în care alege o ofertă concurenţială a oricărui furnizor, până la data aplicării ofertei concurenţiale alese, precum şi în lipsa comunicării de către client a unei opţiuni. 

     Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienţilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenţial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanţă cu un preţ egal cu preţul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021. Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a-şi informa, pe tot parcursul anului 2021, clienţii casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenţiale proprii aplicabile şi la dreptul de a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu orice furnizor licenţiat.

     Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a informa clienţii casnici din portofoliul propriu cu privire la liberalizarea pieţei interne de energie electrică şi eliminarea tarifelor reglementate pentru această categorie de clienţi finali începând cu data de 1 ianuarie 2021. Așadar, potrivit noii forme a art. 5 din Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, în vederea realizării activităţii de informare, furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite, cu bună-credinţă, clienţilor casnici din portofoliul propriu:

a. odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:

  • informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la condiții;
  • formularul de selecţie a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conţine oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurenţială alternativă şi oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum şi valoarea reducerii comerciale acordate şi perioada de aplicare.

b. în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurenţială şi oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;

c. odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la condiții.

     Documentele se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părţi. Preţul şi condiţiile din oferta selectată de către client în formularul de selecţie ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanţă reprezintă o obligaţie contractuală pentru părţi.

Restul modificărilor și completărilor cuprinse în Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020 – AICI