Modificări în procedura de autorizare a CENTRELOR DE VACCINARE împotriva COVID19


     În Monitorul Oficial nr. 65 din 20 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr. 10/11/M.15/47/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19. Acest act normativ își produce efectele începând cu data la care a fost publicat în Monitorul Oficial.

     În ceea ce privește structura generală a centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, decizia de înființare a acestora cade acum, potrivit noilor prevederi aduse de legiutor, în sarcina directorului executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Astfel, acesta va emite deciziile de înființare a centrelor de vaccinare.

    Sunt modificate, de asemenea, și cerințele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare. Ele constau în:

  1. declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii şi a medicului coordonator privind respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme;
  2. pentru schimbarea destinaţiei spaţiului în care vor funcţiona centrele de vaccinare sunt necesare: acordul deţinătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

     Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti verifică prin sondaj centrele de vaccinare, săptămânal, în mod aleatoriu, pentru a stabili conformarea acestora cu cerinţele prevăzute în prezentele norme, precum şi conformarea dotării centrului conform cap. IV. Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitară temporară de funcţionare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la normele aprobate prin Ordinul nr. 2.171/181/M223/4.380/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1289 din 24 decembrie 2020.

 ! Atenție ! Pentru centrele de vaccinare organizate în unităţi sanitare nu se eliberează autorizaţii temporare sanitare de funcţionare.

Textul Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, aprobate prin Ordinul nr. 2.171/181/M223/4.380/2020AICI