Facilități acordate revoluționarilor


     Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emit Ordinul nr. 2.131 din 11 decembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004. Actul  normativ este publicat în Monitorul Oficial  nr. 13 din 17 ianuarie 2021.

      Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 341/2004), beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Pentru călătoria gratuită cu metroul a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se utilizează legitimaţii de călătorie, denumite în continuare cartele magnetice, acordate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, care au valabilitate anuală. Cartela magnetică este valabilă numai însoţită de actul de identitate şi de legitimaţia de revoluţionar, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4-6 la procedură.

     Tipărirea cartelelor magnetice se va face de către Societatea Comercială „Metrorex“ - S.A., denumită în continuare Metrorex, pe baza comenzii numerice făcute de Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare S.S.R.M.L. Costul tipăririi cartelelor magnetice intră în preţul călătoriei.

    Calculul contravalorii aferente gratuităţilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 se va face de către Metrorex, lunar, pe baza situaţiei centralizatoare cuprinzând numărul de călători transportaţi pentru tipul de gratuitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, şi a centralizatorului de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, conform tarifului pentru cartela cu o singură călătorie stabilit prin ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul. Cheltuielile efectuate pentru transportul beneficiarilor Legii nr. 341/2004 cu metroul se finanţează din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 57 „Asistenţă socială“, în limita creditelor bugetare aprobate anual.

     Decontarea călătoriilor gratuite ale beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se va face lunar prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - Direcţia economică şi ajutor de stat, pe baza situaţiilor centralizatoare întocmite conform anexelor nr. 2 şi 3, transmise până pe data de 15 ale lunii.

Reglementările complete ale Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii nr. 341/2004 - AICI