Se înființează punctul naţional de acces !


     Pe 7 ianuarie 2021 a intra în vigoare Ordonanța de urgență nr. 1 din 6 ianuarie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport. Acest act normativ, emis de către Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 7 ianuarie 2021.

      Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, stabileşte, la nivel naţional, politica în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport şi care elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate. Proiectele de infrastructură transeuropeană de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel national.

     Astfel, se înființează punctul naţional de acces, denumit în continuare PNA, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. PNA constituie o interfaţă digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează şi diseminează date sau informaţii care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, informaţii minime universale în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic şi servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Punctul de acces poate oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informaţii la nivel transfrontalier. PNA poate fi accesat la adresa https://pna.cestrin.ro/ro.

     Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., societate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, este desemnat administratorul PNA. Administratorul PNA asigură colectarea, prelucrarea şi diseminarea prin intermediul PNA a datelor sau informaţiilor conforme specificaţiilor:

 

  a) Regulamentului delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;
  b) Regulamentului delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18.09.2013;
  c) Regulamentului delegat (UE) 2015/962 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 23.06.2015;
  d) Regulamentului delegat (UE) 2017/1.926 din 31 mai 2017 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 272 din 21.10.2017.

     Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, este organismul naţional competent, desemnat să asigure punerea în aplicare a prevederilor:
  a) art. 8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale;
  b) art. 9 din Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 din 15 mai 2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic referitoare la siguranţa rutieră.

Prevederile integrale ale Ordonanței de urgență nr. 1/2021 - AICI