Mai multe PARCĂRI pentru BICICLETE


Ziua de 16 noiembrie 2020 aduce în lumina cititorului Legea nr. 250 din 13 noiembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice, emisă de Parlament și publicată în Monitorul Oficial nr. 1079 din 13 noiembrie 2020.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor prevăzute mai sus şi ale autorizaţiilor prevăzute de lege se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

 Actul normativ prevede că o serie de locații vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt, și anume:

  • clădirile publice sau de utilitate publică,
  • unităţile din învăţământul preuniversitar de stat,
  • pieţele agroalimentare,
  • târgurile,
  • autogările,
  • staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători.

Art. 4 din Legea nr. 250 din 13 noiembrie 2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice, menționează și contravenția ce se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la art. 1 şi 3, mai exact amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.