Proiect de O.U.G. – Posibilitatea VOLUNTARIATULUI PLĂTIT oferită medicilor rezidenți


   

     Luând în considerare manifestarea generalizată a riscului produs de virusul SARS-Cov-2 prin creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri manifestată la nivel european și național, și având în vedere dificultățile întâmpinate de unitățile sanitare publice din România (atât în pre spital cât și în spital) în gestionarea numărului îngrijorător de cazuri pozitive, Guvernul urmează să adopte un proiect de ordonanță de urgență ce va permite medicilor rezidenți să aibă drept de liberă practică.

Astfel, așa cum subliniază cele 2 articole ale capitolului I din proiectul de ordonanță de urgență, pe perioada stării de alertă, există 2 derogări posibile:

 

 

 

  1. Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) și art. 385 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de alertă, medicii rezidenți, indiferent de anul pregătirii în rezidențiat și medicii care exercită profesia cu competențe limitate asigură investigații și tratament pentru pacienții suspecți și confirmați COVID - 19, în baza Protocolului privind investigațiile și tratamentul diferențiat pe stadii ale bolii COVID-19, aprobat de Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică, precum și în baza indicațiilor medicilor specialiști/primari în coordonarea cărora lucrează;
  2. Prin derogare de la prevederile art. 386 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de alertă, medicii prevăzuți la art. 1 exercită dreptul de liberă practică, pot elibera bilete de trimitere pentru specialități clinice, bilete de trimitere pentru investigații paraclinice și prescripții medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale pacienților suspecți și confirmați COVID - 19.

Voluntariatul se desfășoară în baza contractului de voluntariat încheiat între studentul voluntar și inspectoratul pentru situații de urgență județean/București-Ilfov pe raza căruia se află unitatea beneficiară și a fișei de voluntariat emisă de unitatea beneficiarului în sprijinul căreia se desfășoară activitatea.

Deși voluntariatul implică, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, lipsa unei remunerații, iată că legiutorul menționează în alin. (1) al art. 9 din proiectul de ordonanță de urgență al Ministerului Sănătății cum că studenților voluntari li se acordă o indemnizație de 2500 pe lună, dacă au desfășurat minimum 120 de ore de activitate de voluntariat în luna respectivă. Totuși, Indemnizația prevăzută anterior se acordă indiferent de numărul orelor de activitate de voluntariat desfășurate, dacă pentru studentul voluntar se instituie măsura izolării sau carantinei, în condițiile legii.

În cazul studenților voluntari care sunt repartizați la unități beneficiare din alte localități decât cele în care se află instituțiile de învățământ la care sunt înmatriculați sau cele în care au domiciliul sau de reședința, la cererea acestora, se asigură:

  1. cazarea și masa, de unitatea beneficiară, autoritatea administrației publice de la nivel local sau județean pe raza căreia funcționează unitatea beneficiară;
  2. o indemnizație suplimentară în cuantum de 20 de lei pe zi, de către inspectoratul pentru situații de urgență județean / București-Ilfov care a încheiat contractul de voluntariat cu studentul voluntar;
  3. transport, la începutul și la terminarea perioadei de voluntariat, cu mijloacele specifice din dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și structurilor subordonate acestuia.

Proiectul de O.U.G. poate fi consultat în întregime AICI