Mitinguri și demonstrații, evenimente și întruniri din cadrul campaniei electorale – măsuri de respectat


În condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, se pot organiza mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor măsuri:

 

 1. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 2. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 3. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 m între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 4. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 5. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

- pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;

 1. b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 2. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 m între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
 3. d) afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
 4. e) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis, şi a duratei acestora la maximum două ore;
 5. f) limitarea numărului participanţilor la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în aer liber;
 6. g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
 7. h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
 8. i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
 9. j) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.