Desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din 27 septembrie 2020.


Prin Ordinul nr. 1.594/140/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020, au fost stabilite măsurile şi acţiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din data de 27 septembrie 2020.

Regulile de bază pentru prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire sunt:

 

 1. 1. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
 2. 2. asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
 3. 3. dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanţilor la procesul electoral;
 4. 4. dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, potrivit reglementărilor în vigoare.

Totodată, au fost stabilite măsuri speciale şi acţiuni organizatorice pentru sediul secţiei de votare şi localul de vot:

 1. 1. afişarea în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
 2. 2. stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
 3. 3. marcarea locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral;
 4. 4. amplasarea, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientelor cu saci menajeri (ce vor fi schimbaţi periodic) în care se vor arunca măştile şi mănuşile folosite;
 5. 5. asigurarea personalului tehnic care va măsura temperatura participanţilor la procesul electoral, la intrarea în sediul secţiei de votare, şi care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia;
 6. 6. dezinfecţia sediilor secţiilor de votare şi asigurarea dotării grupurilor sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini;
 7. 7. localurile de vot vor fi amenajate în sălile cu cele mai mari dimensiuni din cadrul sediilor secţiilor de votare, astfel încât să se poată asigura distanţarea fizică;
 8. 8. la amenajarea localurilor de vot va fi eliminat mobilierul care nu este necesar;
 9. 9. birourile sau băncile la care vor sta membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul de calculator vor fi dispuse astfel încât să fie obţinută o distanţă de minimum 1 metru între persoane, fără a bloca accesul în localul de vot, la urna de vot sau la cabinele de vot; în cazul în care distanţarea nu este posibilă se va asigura montarea de separatoare transparente;
 10. 10. locurile membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al operatorului de calculator în localul de vot vor rămâne fixe pe toată durata votării, aceştia trebuind să evite, pe cât posibil, să schimbe locurile între ei;
 11. 11. la intrarea în localul de vot va fi organizat un spaţiu dedicat pentru dezinfecţia mâinilor alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool şi şerveţele de hârtie;
 12. 12. pe toată durata votării şi a desfăşurării activităţii biroului electoral al secţiei de votare se va asigura aerisirea localului de vot, prin menţinerea deschisă a ferestrei/ferestrelor; în cazul în care aerisirea permanentă a localului de vot nu este posibilă, acesta va fi aerisit prin deschiderea ferestrei/ferestrelor cel puţin 10 minute la fiecare 2 ore; dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea ferestrelor şi este prevăzut cu instalaţie centralizată de ventilaţie, se vor lua măsuri împreună cu administratorul imobilului ca instalaţia să nu fie setată pe recircularea aerului.