Prelungire stare de alertă, pe întreg teritoriul țării


Prin Hotărârea Guvernului nr. 782 din 14 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 842 din 14 septembrie 2020, începând cu data de 15 septembrie 2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării.

Prin hotărârea menționată, au fost stabilite măsuri menite a limita răspândirea virusului SARS-Cov-2:

 

- sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, cu un număr mai mare de 100 de persoane;

- activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii; se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

- competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori;

- organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise, fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţe/municipiul Bucureşti este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori; dacă incidența este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pot decide restricţionarea sau închiderea într-o localitate din zona de competenţă a activităţilor culturale;

- organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 m unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

- activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;

- se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

- se permite organizarea de evenimente, cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 50 de persoane în interior şi de maximum 100 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică;

- se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

- se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară.