Scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ


 

În Monitorul Oficial nr. 804 din 1 septembrie 2020, s-a publicat Ordinul comun MS și MEC pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 nr. 5.487/1.494/2020.

Actul normativ reglemetează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitățile/instituţiile de învăţământ.

       Din punct de vedere sanitar, direcțiile de sănătate publică vor informa până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București, Comitetul Județean/al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, iar până la data de 10 septembrie, în funcție de aceste date, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ va propune Inspectoratului Școlar Județean/al Municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ.

       Scenariul 1 se referă la participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

      Scenariul 2 prevede participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

       Nu în ultimul rând, Scenariul 3 prevede participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

      Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.

        Ordinul cuprinde ghiduri privind măsuri sanitare și de protecție pentru fiecare nivel educațional în parte. Conform acestor ghiduri, în cazul tuturor ciclurilor de învățământ,  intrarea la cursuri se va face eșalonat,  pe mai multe uși de acces, la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri.

      Traseele vor fi prestabilite la deplasarea în interiorul instituției de învățământ cu păstrarea distanței de 1 m între copii/elevi.

       Purtarea măștii de protecție în interiorul unității de învățămât este obligatorie în cazul personalului didactic și al elevilor începând din clasele primare.

       Igiena mâinilor trebuie să se realizeze frecvent, dar  și dezinfecția și aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. În fiecare zi se va face și dezinfecția diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.

       Ghidurile mai prevăd ca, începând din clasele primare,  să se asigure distanțarea de minimum un metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă.

       Decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă“ se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele circumstanţe:

 1. la apariţia într-o clasă din unitatea de învăţământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;
 2. la apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale întregii unităţii de învăţământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
 3. la apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.

       În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:

 1. curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
 2. dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
 3. pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.

       Cu privire la organizarea sălilor de clasă, se menționează următoarele:

 • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

 • Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;
 • Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;
 • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
 • Este interzis schimbul de obiecte personale;
 • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;
 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
 • Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
 • Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior.

       Textul integral al măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 poate fi consultat accesând anexa  Ordinului nr. 5.487/1.494/2020.