Competențe sporite pentru avocați


 

În data de 2 septembrie 2020, Camera Deputaților a votat, ca for decizional, proiectul legislativ de includere expresă a avocaților în corpul profesioniștilor care pot atesta înscrisuri în materie comercială, dar și în materie de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și de stare civilă. Din expunerea de motive reiese că s-a pornit de la premisa că printre înscrisurile necesare înregistrării unei societăți se regăsesc unele – cum ar fi specimenul de semnătură al administratorului, declarația de nesuprapunere sau declarația privind beneficiarul real, care pot fi autentificate/legalizate de notarul public sau pot fi date în fața unui funcționar de la Registrul Comerțului. 

 

     Legiuitorul a omis însă, să includă în procedura acestor înscrisuri profesionistul avocat, care se ocupă de cele mai multe ori de redactarea actelor constitutive și de derularea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului.

     Așadar, avocatul va putea să semneze în locul anumitor comercianți, în ceea ce privește relațiile cu Registrul Comerțului. În forma pentru promulgare se prevede că în absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la Registrul Comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociaţiei familiale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folosită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociaţiei familiale.

      Printre actele normative modificate se mai numără și Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019,  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, dar și Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012.

      Astfel, se prevede că unele înscrisuri precum cazierul judiciar sau alte acte de stare civilă vor putea fi eliberate și avocatului. Nu în ultimul rând, în privința actelor de stare civilă, proiectul adoptat de Parlament prevede că certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanți legali ai acestora în baza împuternicii avocațiale.

      Proiectul legislativ a fost votat în unanimitate de către Senat în 21 iulie 2020 și de către Camera Deputaților, ca for decizional, în 2 septembrie 2020. În prezent, se află la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii.

      Pentru mai multe detalii, accesați forma pentru promulgare a legii.