Codul fiscal: noi termene și măsuri


 

 

Luni, 21 decembrie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1269, Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Printre principalele modificări se numără cele referitoare la declarația unică, stabilirea rezidenței fiscale pentru firmele străine, consolidarea fiscală la impozitul pe profit, tratamentul fiscal al facturilor neîncasate, cheltuielile privind telemunca etc.

 

     În ceea ce privește termenul anual pentru depunerea declarației unice pentru persoanele fizice autorizate și alți profesioniști, subliniem faptul că acesta va fi mutat, începând cu anul 2021, pe data de 25 mai.

     Reamintim, că până acum, termenul era stabilit pentru data de 15 martie. Conform art. VI din  Legea 296 din 18 decembrie 2020, în cuprinsul Titlului IV - «Impozitul pe venit» și al Titlului V - «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte acte normative, termenul de 15 martie, inclusiv, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de: 25 mai, inclusiv.

     Modificarea se va aplica, potrivit articolului VII din același act normativ, pentru obligațiile declarative aferente veniturilor realizate începând cu anul 2020. Asta înseamnă că declarația unică va trebui depusă și taxele aferente vor trebui plătite până la 25 mai chiar din anul 2021.

     Declarația unică se depune atât pentru a definitiva veniturile obținute în anul anterior de activitate, cât și pentru a estima veniturile din anul curent de activitate, în vederea achitării impozitului pe venit și a contribuțiilor de pensii și sănătate. Formularul se depune, printre altele, pentru veniturile independente obținute ca PFA, dar și pentru veniturile din chirii, din dividende sau din drepturi de autor.

     Același act normativ prevede o modificare și pentru declarația 230, cea prin care se poate redirecționa o parte din impozitul pe venit datorat statului. Și acest formular va fi depus, începând din 2021, până la data de 25 mai, nu până la 15 martie.

     O altă măsură importantă privește telemunca. Mai exact, angajatorii care acordă telesalariaților sume, într-o anumită limită lunară, pentru plata utilităților (în acest sens Legea enumeră facturile de energie electrică, încălzire, apă și internet) și achiziția de echipamente de birou vor fi scutiți de plata taxelor salariale aferente, începând din ianuarie 2021.

     Totuși, angajatorii trebuie să se încadreze într-un sumă lunară, plafonată la 400 de lei, corespunzător numărului de zile din luna în care salariatul muncește efectiv în regim de telemuncă. Aceste sume pot fi date de societate fără a fi necesară prezentarea de documente justificative din partea salariaților.

     De asemenea, trebuie menționat că toate cheltuielile cu telemunca devin cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit, începând cu data de 24 decembrie 2020.

     O altă măsură extrem de importantă se referă la microîntreprinderile și companiile ce aplică impozitul specific, care vor fi scutite, din ianuarie 2021, de plata taxelor pentru mașinile de serviciu acordate propriilor salariați.

     Reamintim că, până acum, aceste categorii de firme aveau de achitat statului, în numele salariaților, atât impozit pe venit, cât și contribuții sociale pentru pensii și sănătate.

     Măsura se va aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021, care se vor declara efectiv în februarie 2021.

     De asemenea, costurile angajatorilor cu testarea epidemiologică și vaccinarea salariaților devin scutite permanent de taxele salariale, începând din ianuarie 2021.

     Pentru a vedea și celelalte modificări, consultați  Legea nr. 296 din 18 decembrie 2020.