Schimbări majore în Codul de procedură fiscală


 

 

În Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 295 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Principalele modificări care au survenit la final de an se referă la aspecte ce țin de inspecțiile fiscale, eșalonarea la plată, anularea unor acte ale organului fiscal, competența de soluționare a contestațiilor contra actelor fiscale, penalitatea de nedeclarare etc.

 

 

 

      Cu privire la inspecțiile fiscale, referitor la durată, atunci când se calculează durata maximă pe care se poate desfășura o inspecție nu se vor lua în calcul perioadele de suspendare legală a inspecției.

      În situația în care intervine decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice pe parcursul inspecției, aceasta va continua cu succesorii persoanei respective, dacă există, iar creanța fiscală se va stabili pe numele acestora.

      Trebuie menționat un nou caz de suspendare a inspecției și anume atunci când împotriva contribuabilului este în desfășurare o procedură judiciară în legătură cu mijloacele de probă care fac obiectul inspecției fiscale sau atunci când documentele financiar-contabile ale contribuabilului au fost ridicate de organul de urmărire penală, fără a putea fi puse la dispoziția organului de inspecție fiscal.  În acest caz nu se va aplica termenul maxim de șase luni de suspendare.

      O altă modificare se referă la raportul întocmit la finalizarea inspecției fiscale, care va cuprinde constatările în legătură cu toate perioadele și toate obligațiile fiscale înscrise în avizul de inspecție fiscală, or, referirea la aviz nu exista până acum.

      Modificări importante regăsim și cu privire la eșalonarea la plată. Reamintim că mecanismul eșalonării la plată a venit în ajutorul contribuabililor prin oferirea posibilității de a-și amâna plata integrală a tuturor datoriilor fiscale scadente, ajungând să le plătească în mai multe rate, la date ulterioare.

      În ceea ce privește constituirea de garanții, care este obligatorie pentru accesarea mecanismului eșalonării, trebuie menționat că asocierile fără personalitate juridică vor beneficia și ele de un plafon până la care nu vor fi obligate să constituie garanții, pentru a accesa mecanismul eșalonării. Astfel, dacă datoriile vor fi de până la 10.000 lei, atunci nu vor fi necesare garanții.

      O altă modificare importantă privește bunurile oferite drept garanție, care, potrivit noii reglementări nu vor mai putea fi evaluate decât de un evaluator autorizat.

      Legea nr. 295 din 18 decembrie 2020 aduce modificări importante și cu privire la PFA. Astfel, persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale și colective vor răspunde și cu bunurile lor personale pentru datoriile pe care le au la Finanțe, dacă acestea nu vor putea fi acoperite din patrimoniul afacerii.

      În acest sens, potrivit art. 23 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 295 din 18 decembrie 2020, persoana fizică care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una din formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 [...] răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei sau activității cu bunurile din patrimoniul de afectațiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanțelor fiscale, pot fi urmărite și celelalte bunuri ale debitorului.

      Așadar, condiția pentru ca bunurile personale ale PFA-urilor și ale întreprinderilor individuale și familiale să nu fie afectate este ca datoriile să poată fi acoperite din patrimoniul afacerii.

      Pentru a consulta și celelalte modificări, vă invităm să accesați Legea nr. 295 din 18 decembrie 2020 sau forma consolidată a Codului de procedură fiscală.