Stilul de viață sănătos a fost reglementat prin lege


 

S-a creat cadrul legal pentru unele măsuri ce ar putea fi luate în vederea prevenirii și depistării precoce a diabetului precum și pentru conștientizarea, încurajarea și sprijinirea populației să adopte și să practice un stil de viață sănătos și responsabil în vederea menținerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieții.

 

Este vorba despre Legea nr. 249 din 13 noiembrie 2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului, care a intrat deja în vigoare, începând de luni, 16 noiembrie 2020.

 

 

       Actul normativ conține o listă exemplificativă  de reguli care conturează un stil de viață sănătos.

      Astfel, potrivit legii, un stil de viață sănătos implică cu necesitate adoptarea și respectarea cumulativă a cel puțin următoarelor condiții de viață:

 • o alimentație sănătoasă și echilibrată;
 • activitate fizică constantă și regulată, inclusiv la vârste înaintate;
 • o corectă corelare între perioadele de activitate cu cele de odihnă și somn;
 • o bună stare psihică și emoțională tradusă, în primul rând, prin diminuarea stresului;
 • existența și menținerea sănătății sexuale;
 • eliminarea unor factori de risc cum ar fi supraponderea, obezitatea, consumul de tutun și a drogurilor de orice fel, evitarea consumului în exces a grăsimilor, zaharurilor, alcoolului ori a aditivilor alimentari, precum și a automedicației.

      Cu toate acestea, se prevede expres că toate condițiile „specifice și detaliate pentru adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos se stabilesc prin programul național de prevenție a diabetului”, ceea ce, în opinia noastră, pune sub semnul întrebării impactul imediat al noului act normativ.

      Interes prezintă și faptul că, prin noua reglementare se înființează Registrul național de diabet și prediabet, parte integrantă a platformei informatice din asigurările de sănătate. Potrivit art. 14 din lege, Registrul național de diabet și prediabet constituie principalul instrument prin care, în cadrul Programului național de prevenție a diabetului, se asigură creșterea calității și eficienței actului medical, inclusiv din punct de vedere economico-financiar, prin accesul imediat la date și informații medicale, precum și prin furnizarea de date și informații statistice cu caracter medical necesare fundamentării politicilor de sănătate.

      Totodată, prin Registrul național de diabet și prediabet se asigură, cel puțin, înregistrarea, accesarea și prelucrarea informațiilor privind datele personale și medicale ale pacienților, serviciile medicale primite, prescripțiile și recomandările medicale formulate, antecedentele personale, fiziologice și patologice, regimul de viață, datele furnizorului medical, precum și un sistem de comunicare între furnizorii de servicii medicale de prevenție a diabetului prevăzuți de lege.

      O altă prevedere expresă este aceea că autoritățile administrației publice locale, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene pot elabora și aproba programe de promovare, încurajare și susținere a unui stil de viață sănătos și responsabil îndeosebi prin:

 • înființarea de săli și terenuri de sport, bazine de înot și alte asemenea structuri destinate publicului;
 • înființarea unor parcuri noi sau modernizarea celor existente;
 • înființarea pistelor de biciclete;
 • dotarea, organizarea și asigurarea funcționării în spațiile și în parcurile publice, inclusiv în proximitatea imobilelor de locuințe, a unor mijloace și dotări specifice care să permită efectuarea gratuită a sportului de către populație în general și de către copii în special;
 • acordarea de facilități investitorilor privați pentru înființarea, organizarea și funcționarea unor astfel de unități;
 • verificarea modului în care în unitățile de învățământ sunt respectate dispozițiile legale referitoare la alimentația sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar.

Varianta integrală a actului normativ poate fi consultată AICI.