Noi restricții în pandemie: se revine la declarația pe propria răspundere


 

În contextul evoluţiei epidemiologice pe teritoriul României, creşterea numărului de persoane infectate la naţional, precum şi creşterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate au condus la adoptarea de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a unei hotărâri prin care se propun noi măsuri pentru combaterea râspândirii virusului SARS-COV-2.

Prima propunere a Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă este instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

 

       O altă propunere importantă se referă la activitatea operatorilor economici publici sau privați. În scopul evitării aglomerării transportului public, acestora le-ar reveni obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, programul de lucru trebuie să se organizeze astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.

       De asemenea, se propune ca, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ să se desfășoare în sistem on-line.  În acest sens, în data de 9 noiembrie 2020, a intrat în vigoare și Ordinul nr. 5.972 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit căruia începând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor.

Hotărârea 52 din 5 noiembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevede însă și restricții legate de mobilitatea persoanelor. Astfel, se propune ca în toate localitățile din România, să fie interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

       Prin excepție, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

  1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  3. deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

       Verificarea motivului deplasării în interes profesional se va face prin prezentarea, la cererea personalului autorităţilor abilitate, a legitimaţiei de serviciu, a adeverinţei eliberate de angajator sau a unei declaraţii pe propria răspundere.

       Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil, care va cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

       Celelalte măsuri propuse se pot consulta AICI.