Noi reguli pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 aplicabile instituţiilor de învăţământ superior


Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV – 2 a suferit recent modificări.

 

La organizarea accesului în instituţia de învăţământ superior se va avea în vedere următoarele aspecte:

  • • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituţiei.
  • • Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare, prin luarea măsurilor necesare: panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.
  • • Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.).
  • • Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi/cursanţi; în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială.
  • • Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.).
  • • Căile de acces de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet vor fi menţinute deschise în timpul primirii studenţilor/cursanţilor, pentru a limita punctele de contact.
  • • Va fi asigurată comunicarea cu studenţii/cursanţii, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare.
  • • La intrarea în clădirea instituţiei de învăţământ se recomandă să se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° Celsius.
  • • După dezinfecţia mâinilor, studenţii/cursanţii vor merge direct în sălile în care sunt programate activităţile didactice şi/sau de cercetare.