Reglementări privind practicarea sporturilor în aer liber și în spații închise


Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății  nr. 1.219/1.634/2020 stabilește condițiile necesar a fi respectate pentru accesul  în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite  şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic.

 

Menționăm că pentru practicarea activității în săli de fitness și aerobic, administratorul unităţilor unde au loc activităţile de pregătire fizică elaborează proceduri proprii prin care să asigure respectarea normelor de desfăşurare a activităţii şi împarte sarcinile de lucru pentru personalul angajat.

De asemenea, se asigură obligatoriu, de către administratorul spațiului și următoarele:

 • instalarea panourilor informative cu regulile şi indicaţiile guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii infecţiei cu COVID-19.
 • nominalizarea prin proceduri proprii persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariaţi ai unităţii.
 • personalul de curăţenie va desfăşura activităţile de curăţenie şi dezinfecţie conform orarului stabilit şi va purta echipament adecvat de protecţie împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuşi).
 • dispenserele cu produse biocide avizate/autorizate trebuie să fie amplasate la intrare şi în alte zone accesibile.
 • asigurarea unui număr adecvat de coşuri de gunoi închise cu capac acţionat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a bazei
 • organizarea spaţiului de pregătire fizică pe aparate astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 7 mp
 • organizarea spaţiului de pregătire fizică aerobică astfel încât să permită menţinerea unui spaţiu de siguranţă pentru fiecare persoană de minimum 10 mp
 • coordonarea administratorilor sălii cu autorităţile sanitare şi cele locale astfel încât asigurarea sănătăţii tuturor participanţilor la activitatea sportivă, dar şi a personalului auxiliar să reprezinte obiectivul prioritar
 • triajul observaţional zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de 37,3°C.
 • plasarea recipientelor cu dezinfectanţi pentru mâini la intrarea în sală
 • elaborarea planurilor de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
 • în cazul încăperilor climatizate prin recircularea aerului, se efectuează nebulizarea o dată pe săptămână, în afara programului de lucru, şi se efectuează dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.
 • suprafeţele şi spaţiile comune vor fi dezinfectate frecvent (cel puţin o dată la 4 ore).
 • asigurarea unei ventilaţii adecvate a tuturor încăperilor sau aerisirea lor periodică, cel puţin o dată la 4 ore