Măsuri pentru întreprinderi a căror activitate a fost întreruptă total sau partial în contextul crizei COVID-19


Pe agenda Guvernului din data de 14 septembrie 2020 se regăsește un PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alerta, în contextul crizei COVID-19

 

Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile:

  1. a) să dețina Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  2. b) sa-si desfăşoară activitatea în centre comerciale cu suprafața mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere in vigoare la data de 15 martie 2020
  3. c) să fi beneficiat din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă în situatia în care reducerea de 50% a fost acordată de catre centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului.
  4. d) să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixă, pe o perioada de minim 6 luni de la data reluarii activitatii
  5. e) să fi agreat extinderea perioadei contractuale a contractului de închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioada egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculate de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept.

Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

Semnarea contractului cu beneficiarul în cadrul schemei se va face până la 31 decembrie 2020, iar plata sumelor până la cel târziu 1 martie 2021.