Acordarea concediului medical și pentru persoanele aflate în izolare la domicliu


Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcția de sănătate publică care cuprinde informaţii referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta îşi desfăşoară activitatea, precum şi recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură.", apare într-un nou alineat ce a fost introdus în Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prin Ordinul nr. 1.602/946/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020.

 

În documentul pe care-l va elibera direcția de sănătate publică vor fi trecute, potrivit noului ordin, informații privind medicul care a evaluat cazul, spitalul în care activează, dar și recomandarea cu privire la izolare, cu precizarea perioadei pentru care se stabilește aceasta.