Comunicarea la distanță cu ONRC se menține pe termen lung!


Relația firmelor și a persoanelor fizice cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)  se va realiza tot online sau prin intermediari, pe termen lung, însemnând pe toată durata stării de alertă și încă un an după terminarea acesteia.

Astfel, Legea nr. 206 din 19 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a intrat în vigoare, vineri, 23 iulie 2021.

Așadar, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii. Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul.

Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghișeelor afectate lucrului cu publicul, cu prezența unei singure persoane la ghișeu.

De asemenea, declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului.

      Nu în ultimul rând, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului.

      Totodată, subliniem faptul că Legea nr. 206 din 19 iulie 2021 abrogă alin. (3) și (5) ale art. 17 din Legea societăților nr. 31/1990.

      Abrogarea alin. (3) al art. 17 elimină obligația oficiului registrului comerțului de a transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, după înregistrarea în registrul comerțului.

      Cu toate acestea, ONRC subliniază, printr-un comunicat, că nu dispare obligația depunerii la oficiul registrului comerțului a dovezii deținerii cu titlu legal a spațiului cu destinație de sediu social.

       Prin urmare, se menține obligativitatea prezentării, la înmatricularea societății, a dovezii sediului declarat și a disponibilității firmei.

     Abrogarea alin. (5) al art. 17  din Legea nr. 31/1990 elimină temeiul legal al cheltuielii pentru informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social.

 

Legea nr. 206 din 19 iulie 2021 se poate accesa AICI.