S-a stabilit cadrul pentru funcționarea și utilizarea Punctului Național de Acces!


În Monitorul Oficial nr. 719 din 22 iulie 2021, a fost publicat Ordinul nr. 969 din 12 iulie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport.

Aceste norme metodologice constituie cadrul pentru funcționarea și utilizarea Punctului Național de Acces (PNA) și pentru desfășurarea activităților organismului național competent și ale autorității competente.

PNA înseamnă o interfață digitală unde informațiile referitoare la locurile de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale, datele privind traficul referitoare la siguranța rutieră care sunt necesare pentru generarea de informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră, datele statice și dinamice privind starea drumurilor, împreună cu metadatele corespunzătoare și datele privind traficul și datele statice privind călătoriile și datele istorice privind traficul, împreună cu metadatele corespunzătoare, sunt colectate, formatate/prelucrate și sunt puse la dispoziția utilizatorilor cu scopul de a fi reutilizate.

     Mai mult, prin intermediul portalului web www.pna.cestrin.ro, PNA oferă utilizatorilor neînregistrați posibilitatea ca aceștia să caute informații despre:

  • rețeaua rutieră națională,
  • evenimentele sau condițiile legate de siguranța rutieră,
  • locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale,
  • traficul pentru diverse moduri de transport și
  • date statice privind călătoriile.

   Seturile de date cu caracter public pot fi descărcate din PNA sau utilizate prin intermediul API-ului (Aplication Programming Interface) oferit pentru utilizatorii înregistrați.

   Datele pentru zonele de parcare publice și private sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale prin care sunt descrise parcările și care trebuie furnizate utilizatorilor se colectează și se furnizează de către operatorii de parcări și furnizorii de servicii publici sau privați.

   Serviciul de informații în timp real cu privire la trafic se bazează pe actualizări ale datelor rutiere statice și datelor dinamice privind starea drumurilor. Toate datele sunt actualizate în mod regulat de autoritățile rutiere, de operatorii rutieri și de prestatorii de servicii și se corectează la timp eventualele evenimente intervenite, pe care le-au detectat în datele proprii sau care le-au fost semnalate de către orice utilizator și orice utilizator final.

   Nu în ultimul rând trebuie menționat că înregistrarea în PNA este gratuită și condiționată de acceptarea unor condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Pentru mai multe detalii accesați Normele metodologice!