Noutăți legislative - 1 ianuarie 2021


     Dacă ar fi să luăm în considerare contextul bugetar în care ne aflăm, utilizarea fondurilor publice trebuie să fie ţintită şi atent direcţionată în principal pentru stimularea investiţiilor în economie şi finanţarea măsurilor în planul sănătăţii publice care au impact pozitiv în limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Ținând cont de faptul că în continuare o mare parte din activităţile din sfera impozitului specific unor activităţi nu se desfăşoară în condiţii de rentabilitate, neadoptarea unor măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit ar putea avea consecinţe negative, în sensul că ar genera:

  • un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice;
  • întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, afectând posibilităţile de finanţare în anul 2021 a acţiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a măsurilor în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice;
  • majorarea cheltuielilor bugetare, ceea ce creează premisele unui dezechilibru bugetar;
  • lipsa fondurilor necesare continuităţii în sistemul de pregătire, calificare şi participare la Jocurile Olimpice, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an;
  • riscul unui impact negativ asupra imaginii României în domeniul sportului.

     Așadar, Guvernul emite și publică în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 Ordonanța de urgență nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, act normativ ce produce efecte  începând cu data de 1 ianuarie 2021.

     Principalele noutăți și amânări de termene sunt următoarele:

  1. Neadoptarea în regim de urgenţă a unei măsuri de prorogare până la 1 ianuarie 2022 a termenului intrării în vigoare a măsurilor privind aplicarea deductibilităţii integrale a ajustărilor pentru creanţele neîncasate, precum şi privind majorarea la 140.000 euro a plafonului pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale ar genera un impact suplimentar asupra veniturilor bugetare. Astfel, prin intermediul OUG nr. 226/2020, se amână aplicarea cotei de TVA de 5% la vânzarea de imobile. Cu alte cuvinte, această cotă de TVA de 5% se va aplica odată cu începerea anului 2022.
  2. Măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut (prevăzută în lit. e) alin. (3) al art. III din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011), ce ar fi trebuit să se aplice încă din anul 2013, este din nou amânată, de data aceasta până la 31 decembrie 2021. Menționăm că această măsură a mai fost amânată și anterior, de către Ordonanța de urgență nr. 96/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 963 din 14 noiembrie 2018. De asemenea, același act normativ menționat întârzie și acordarea cupoanelor sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011.  Amintim că acestea ar fi trebuit să fie acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, începând cu anul 2011. Însă legiutorul a reușit să amâne aproape an de an aplicarea acestei măsuri, prin OUG nr. 80/2010, OUG nr. 92/2012, OUG nr. 103/2013, OUG nr. 83/2014, OUG nr. 99/2016, OUG nr. 90/2017 și OUG nr. 96/2018.
  1. Un alt aspect avut în vedere este acela că, potrivit art. 98 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, un punct-amendă reprezentând valoric 10% din salariul de bază minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. Începând cu data de 1 ianuarie 2020 valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilită la suma de 2.230 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 223 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, fiind necesară luarea unei măsuri temporare de stabilire a unei valori fixe a punctului-amendă, pentru anul 2021. Astfel, OUG nr. 226/2020 introduce după alineatul (2^3) al articolului 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, un alineat nou (2^4), care prevede că în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 un punct-amendă este 145 lei.
  2. Referitor la obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, au termen până la data de 31 decembrie 2021 pentru a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totalitatea dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene , publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020 – AICI