MFP: Mai multe documente prin SPV


 

Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere miercuri, 23 decembrie 2020, un proiect de ordin prin care vrea să modifice procedura de comunicare cu contribuabilii prin mijloace electronice, astfel încât să fie posibilă transmiterea mai multor acte către autoritățile fiscale prin intermediul Spațiul Privat Virtual (SPV), nu doar a declarațiilor fiscale sau a cererilor ce vizează obținerea de date privind situația fiscală proprie, ca până acum.

Reamintim că, în prezent, cererile/solicitările depuse de contribuabili pentru obținerea diversele informații sau documente, altele decât situația fiscală, nu pot face obiectul prevederilor  art. 24 alin. (1) lit.  b) din  anexa Ordinului Ministrului Finanțelor publice nr. 660/2017, respectiv nu pot fi transmise prin SPV.

 

 

    Totodată, potrivit referatului de aprobare, având în vedere evoluția situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităților publice să prevină răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în sensul evitării contactului fizic și promovarea comunicării în sistem on-line.

    Drept urmare, se urmărește modificarea modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

    În acest context, se propune modificarea art. 24 alin. (1) lit.a), b) și d) în vederea extinderii posibilității comunicării prin Spațiul Privat Virtual și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie) etc.

    Astfel, s-ar putea transmite declarații de înregistrare și alte declarații întocmite de firme sau persoane fizice sau documente ce nu vizează doar situația fiscală proprie.

    Cu titlu de exemplu, menționăm cererile de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cererile de eliberare a cazierului fiscal, cererile de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cererile de audiență, sesizările, petițiile, reclamațiile, solicitările privind informațiile publice și altele asemenea.

    Mai mult, proiectul stabilește că prin Spațiul Privat Virtual se vor putea transmite și fișierele de profil prevăzute în normele pentru aplicarea Ordonanței de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

    Ulterior, proiectul de ordin a fost semnat de ministrul finanțelor  și, apoi, publicat în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordinul nr. 3.192 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, ordin publicat în Monitorul Oficial nr.  1291 din 24 decembrie 2020.