Autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19


 

Joi, 24 decembrie 2020, s-a publicat Ordinul comun pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

Conform acestui act normativ, centrele sunt înființate prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

În conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, centrele de vaccinare se pot organiza în:

 

 

 1. centre de vaccinare fixe;
 2. centre de vaccinare mobile: caravane sau alte formațiuni mobile, aparținând Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență și/sau Ministerului Apărării Naționale sau structurilor subordonate acestora;
 3. echipe mobile de vaccinare - pentru vaccinarea în locații specifice;
 4. centre de vaccinare de tip drive-through pentru marile orașe, destinate populației generale;
 5. la nivelul cabinetului de medicină de familie, după caz, în funcție de evoluția epidemiologică și tipul vaccinurilor disponibile.

       De asemenea, ordinul prevede că direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București avizează temporar funcționarea centrelor de vaccinare, pe baza metodologiei proprii, a documentelor depuse de către deținătorul/administratorul spațiului și după evaluarea dotării fiecărui centru. Centrele de vaccinare care aparțin ministerelor cu rețea proprie vor fi organizate și avizate de către structurile proprii, cu respectarea cerințelor legale.

       Mai mult, vaccinarea se va realiza de către personal medical, cu aviz de liberă practică valabil, eliberat de către Colegiul Medicilor și/sau personal medico-sanitar care deține certificat valabil eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).

       Fiecare centru de vaccinare va avea un medic coordonator și va fi organizat cu respectarea circuitului unidirecțional (flux unidirecțional, fără intersectare). Toate centrele de vaccinare (fixe sau mobile) vor fi deservite de echipe medicale alcătuite din medic și personal medical auxiliar.

       Vaccinarea se va realiza pe bază de programare pentru a asigura un flux organizat al beneficiarilor vaccinării, pentru a menține un climat favorabil necesar triajului medical, vaccinării propriu-zise si perioadei de monitorizare post-vaccinare și pentru a reduce la minimum posibil riscul de pierdere a dozelor de vaccin. Persoanele se vor putea programa on-line, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul direcției de asistență socială din cadrul consiliilor locale, după caz.

       Centrul de vaccinare mobil va cuprinde:

 1. punct/zona de intrare și triaj: minimum un registrator și personal medico-sanitar, cel puțin un medic și un asistent medical, adaptat la numărul de persoane care se vaccinează;
 2. punct de vaccinare și supraveghere postvaccinare: 2 asistenți medicali și un registrator, după caz;
 3. echipă pentru protecție și îndrumare/orientare: jandarmi, poliție locală, poliție, personal al Ministerului Apărării Naționale, dimensionate la capacitatea de procesare a centrului de vaccinare;
 4. echipă de suport logistic: personal din cadrul unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale.

       Trebuie menționat că centrele de vaccinare mobile se utilizează în funcție de necesitate, acolo unde nu se pot organiza centre fixe de vaccinare.

       Echipele de vaccinare mobile sunt parte a unor centre de vaccinare fixe și sunt destinate pentru a deservi centrele rezidențiale, centrele de îngrijire pentru vârstnici, categorii de personal esențial sau alte categorii de persoane pentru care accesul la un centru de vaccinare fix sau mobil este limitat. O echipă de vaccinare este formată din:

 1. 1 medic coordonator;
 2. 2 asistenți medicali;
 3. 1 registrator.

       Centrele de stocare și distribuire a vaccinului împotriva COVID-19 desemnate oficial sunt:

 1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, Splaiul Independenței nr. 103, 050096, sectorul 5, București
 2. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac“, strada Berthelot Henri Mathias nr. 7-9, 700483, Iași
 3. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian“, strada General Traian Moșoiu nr. 22, 400132, Cluj-Napoca
 4. Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu“, bulevardul Mamaia nr. 96, 900527, Constanța
 5. Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja“, strada Caracal nr. 150, 200749, Craiova
 6. Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria“, Strada Pieții nr. 9, 500007, Brașov
 7. Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu“ M, 7 strada Gheorghe Lazăr, 300080, Timișoara.

       Mai multe detalii găsiți în Ordinul nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020.