Noi facilități pentru studenți și elevi


Conducerea CFR Călători a luat măsuri pentru a facilita elevilor și studenților emiterea legitimațiilor de călătorie online și prin automatele de vânzare. Astfel, aceștia îşi vor putea procura procura legitimaţiile de călătorie cu trenul și online sau prin intermediul automatelor de vânzare plasate în Stațiile CFR, reducându-se timpul de așteptare la casele de bilete, modalitatea de rezervare a locului devenind mult mai facilă pentru studenți.

Joi, 15 octombrie 2020, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 950 din 15 octombrie 2020, actul normativ care modifică hotărârea de guvern ce aprobă normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Este vorba despre Hotărârea nr. 863 din 14 octombrie 2020, care a intrat în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial.

 

       Pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimaţiilor, de instituţiile de învăţământ, în perioade diferite, la începerea anului şcolar sau universitar se va putea călători după cum urmează: studenţii – până la data de 31 octombrie inclusiv, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu excepţia celor din anii terminali.

       La rândul lor, elevii vor putea călători în primele 30 de zile de la începerea anului şcolar, în baza carnetului de elev vizat pe anul şcolar anterior cu excepţia celor din anii terminali. În acest sens se prevede: „În primele 30 de zile de la începutul anului şcolar, elevii, cu excepţia celor la care unitatea de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului şcolar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza carnetului de elev vizat pentru anul şcolar anterior”.

       În plus, pe durata stării de alertă/stării de urgenţă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV 2, în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituţiile implicate şi beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită şi prin prezentarea unei adeverinţe emisă pentru anul universitar în curs, dacă această calitate a fost confirmată şi transmisă electronic de către instituţia de învăţământ superior, operatorului de transport feroviar.

       Pentru a consulta și celelalte modificări, accesați forma cosolidată a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea nr. 42 din 31 ianuarie 2017.