Modificări aduse Codului muncii


Parlamentul  României a adoptat săptamana trecută, Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ce vizeaza modificarea unor articole referitoare la:

 

  • negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă prin posibilitatea asistarii partilor de catre un consultant extern sau reprezentant al sindicatului;
  • prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate privind informaţiile furnizate;
  • angajatorul are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare în următoarele moduri: a) prin asumarea de către angajator a atribuţiilor specifice; b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajaţi cărora să le repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare; c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane şi salarizare ce vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii;
  • Introducerea si aplicarea concilierii ca procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Consultantul extern poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.
  • privind efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către preşedintele comisiei sau de către consultantul extern, împuterniciţi potrivit alin. (1^1), precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.