GUVERNUL ADUCE COMPLETĂRI LA CODUL ADMINISTRATIV


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 1 octombrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ a fost completată cu noi prevederi privind donațiile in favoarea statului roman (UAT, institutii publice) precum si referitor la exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiilor publice de conducere:

 

  • Acceptarea donatiilor si legatelor făcute către stat sau către unităţile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului/UAT in anumite conditii prevazute la art. 291
  • determinarea valorii de piaţă pentru donaţiile făcute către stat pentru o instituţie publică, ca operaţiuni compensatorii, care au ca obiect bunuri ce intră în proprietatea privată a statului se realizează potrivit dispoziţiilor in vigoare referitoare la stabilirea valorii efective a unei tranzacţii prin compensare
  • pentru donaţiile de produse militare făcute către stat pentru o instituţie publică şi care au ca obiect astfel de bunuri ce intră în proprietatea privată a statului, altele decât cele prevăzute la alin. (2), valoarea de înregistrare a bunului la donator este asimilată valorii de piaţă a bunului, cu condiţia să fi fost acceptată pentru statul român de către instituţia publică competentă după obiectul sau scopul donaţiei
  • funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii, pe durata unor situaţii excepţionale cum ar fi durata stării de asediu, stării de urgenţă sau stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de asediu, stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă.