Declarații pe propria răspundere pentru școala online.


Ministerul Educației și Cercetării a introdus două declarații pe propria răspundere pentru școala online, una pentru profesori și alta pentru părinți și elevi, în care toți „se obligă” să nu înregistreze și să nu multiplice, fără acordul cadrului didactic, activitățile care se desfășoară în cadrul învățământului on-line.

 

Declarațiile invocă articolul 272 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 și art. 6 din Ordinul nr. 5545/2020 și obligă, pentru prima data, și pe elevi, alături de părinți, să semneze aceste formulare, motivându-se de către structura responsabilă de învățământul preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, că, scopul acestora este de a proteja dreptul la imagine pentru cadrele didactice, dar și pentru elevi.

Textul Declarației pentru părinți și elevi este următorul:

Declarație

În condițiile desfășurării activităților didactice la nivelul unității de învățământ inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului în conformitate cu dispozițiile din Legea Educației naționale,  cu modificările și completările ulterioare articolul 273 alineatul 3 înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.

Multiplicarea sub orice formă înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv

Metodologia cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobate prin ordinul 5545/2020, art 6”

„Subsemnatul, părinte/tutore legal al alevului înmatriculat în, mă oblig

  • să nu înregistrez prin nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă
  • să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrare activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.

Declar, susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conținut, precum și de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații.

Părinte ……                                                                               Data:

Elev…..”