Procedura de acordare a drepturilor la transport gratuit pentru persoane cu dizabilități a fost simplificată!


View access
Public
Alias
procedura-de-acordare-a-drepturilor-la-transport-gratuit-pentru-persoane-cu-dizabilitati-a-fost-simplificata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1043
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-29 07:48:46
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat și a introdus o nouă modalitate de acordare, respectiv cardul electronic de carburant.

Astfel, marți a intrat în vigoare Hotărârea nr. 43 din 18 ianuarie 2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 23 ianuarie 2024.

Principalele măsuri adoptate de executiv vizează în principal utilizarea și comercializarea bonurilor de carburant și a bonurilor valorice pe suport electronic, interzicând tranzacționarea lor.

Reamintim că beneficiază de gratuitatea transportului interurban, în România, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav;
 • persoanele cu handicap accentuat;
 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora;
 • persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă;
 • asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

    Potrivit noii hotărâri, cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant și/sau pentru încărcarea mijloacelor de transport electrice sunt în valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

   Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adaugă așadar celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hârtie și decontării bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, cu condiția ca autoturismul să fie în proprietatea acestora sau a familiei, ori a asistentului personal, asistentului personal profesionist ori însoțitorului.

   Metoda alternativă pentru cei care nu dețin autoturisme sunt biletele de transport interurban cu trenul sau autocarul.

   Opțiunea pentru una dintre variante se face prin cerere scrisă, depusă electronic sau la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), de către persoana cu dizabilitate ori de către oricare din următoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție socială.

   Acordarea de bonuri de carburant, alimentarea cardurilor de carburant sau decontarea carburantului în condițiile noilor dispoziții se face astfel:

 • semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă;
 • trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice în perioada de valabilitate a documentului/ documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

   Potrivit noului act normativ, fiecare card de carburant este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau are stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

 • numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;
 • denumirea DGASPC și datele sale de identificare;
 • numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei cu handicap grav sau accentuat;
 • interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis;
 • numărul de identificare, unic la nivel de emitent;
 • perioada de valabilitate a cardului de carburant;
 • elemente de siguranță a suportului electronic, de tip CIP;
 • cuvintele «BON VALORIC ELECTRONIC» cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic.

   De asemenea, se prevede că partea din față a cardului de carburant conține următoarele elemente:

 • logoul Uniunii Europene;
 • logoul Guvernului României;
 • textul «BON VALORIC ELECTRONIC»;
 • numele și prenumele persoanei cu handicap grav sau accentuat;
 • numărul de card: permite identificarea unică a cardului;
 • logoul tricolor;
 • textul «BON ELECTRONIC PENTRU ALIMENTAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT»;
 • valabilitatea;
 • CIP.

   Partea verso a cardului de carburant conține următoarele elemente:

 • bandă magnetică;
 • spațiu pentru semnătura persoanei cu handicap grav sau accentuat a cardului de carburant;
 • numărul de telefon al asistenței utilizatorilor;
 • interdicțiile referitoare la utilizarea cardului de carburant - informații cu privire la destinația sumelor alocate/interdicțiile de utilizare;
 • denumirea și logoul emitentului cardului de carburant și logoul partener;
 • datele de identificare ale emitentului.

   Noua hotărâre stabilește și modalitatea de contractare a serviciilor de achiziție a bonurilor de carburant pe suport hârtie, a bonurilor valorice pe suport electronic, modelul bonului valoric pe suport electronic precum și condițiile de utilizare ale acestuia.

   Totodată se stabilesc că se vor pedepsi anumite fapte precum utilizarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant în alt scop decât asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap sau vânzarea acestora.

    Astfel, constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

 • utilizarea de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, a bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, în alt scop decât asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap;
 • refuzul nejustificat al societăților de distribuție a produselor petroliere, precum și al deținătorilor stațiilor de alimentare a mijloacelor de transport electrice de a accepta bonurile valorice pe suport electronic. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea bonurilor valorice pe suport electronic sau identitatea dintre titularul bonului valoric pe suport electronic și persoana cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii;
 • comercializarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, contra unui preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin hotărâre.

   Subliniem faptul că, prevederile introduse referitoare la contravenții, precum și cele referitoare la cuantumul amenzilor vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, mai exact din data de 22 februarie 2024.

  

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Normelor metodologice din 20 decembrie 2018!