CCR: Hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării


Curtea Constituțională a României a dat publicității un comunicat de presă prin care a anunțat o decizie extrem de importantă și anume faptul că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării.

Astfel, întrunită în data de 7 aprilie 2021, CCR a soluționat și a admis, cu majoritate de voturi, excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, constatând că acestea sunt neconstituționale.

De asemenea, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 405 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Prevederile legale care au făcut obiectul sesizării CCR, constatate de altfel ca fiind neconstituționale au următoarea redactare:

  • art. 400 alin. (1): „Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conținutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii”;
  • art. 405 alin. (3): „(3) Președintele completului pronunță minuta hotărârii”;
  • art. 406 alin. (1) și (2): „(1) Hotărârea se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii care au participat la soluționarea cauzei, în cel mult 30 de zile de la pronunțare, și se semnează de toți membrii completului și de grefier”.

Curtea Constituțională a României a constatat că dispozițiile din Codul de procedură penală invocate anterior încalcă atât prevederile art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (1)-(3) și art. 124 alin. (1) din Constituție, cât și prevederile art. 5 paragraful 1 și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În plus, Curtea a constatat că dispozițiile art. 400 alin. (1) și ale art. 405 alin. (3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală.

   Trebuie reținut că CCR a reținut că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanțiile înfăptuirii actului de justiție, aduce atingere dreptului de acces la instanță și dreptului la un proces echitabil.

   Totodată, Curtea a constatat că punerea în executare a unei hotărâri judecătorești penale definitive, anterior motivării în fapt și în drept a acesteia, este contrară dispozițiilor constituționale și convenționale referitoare la libertatea individuală și siguranța persoanei și celor care consacră demnitatea umană și dreptatea, ca valori supreme ale statului de drept.

   În concluzie, Curtea a constatat că este necesar ca hotărârea judecătorească să fie redactată, motivată în fapt și în drept, la data pronunțării.

   În privința efectelor deciziilor Curții Constituționale, amintim că dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției.

   Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

   Potrivit legii, deciziile sunt definitive și general obligatorii. Mai mult, argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Comunicatul poate fi accesat AICI.