ÎCCJ: Interpretarea sintagmei „până la soluționarea contestației la executare”


Înalta Curte de Casație și Justiție prin Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii s-a pronunțat cu privire la un recurs în interesul legii formulat de Avocatul Poporului.

Obiectul sesizării privește interpretarea și aplicarea neunitară a sintagmei «până la soluționarea contestației la executare» din cuprinsul dispozițiilor art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă suspendarea executării se dispune până la soluționarea în primă instanță a contestației la executare sau până la soluționarea definitivă a acesteia.

Potrivit dispozițiilor legale invocate, până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestația la executare sau prin cerere separate.

Avocatul Poporului a constatat faptul că nu există un punct de vedere unitar asupra chestiunii de drept supuse atenției, fiind identificate două orientări.

Astfel, în practica judiciară, într-o primă orientare jurisprudențială, s-a apreciat că suspendarea executării silite își menține efectele până la soluționarea contestației la executare în primă instanță.

   Principalele argumentele care au stat la baza acestei opinii sunt următoarele: în lipsa unei mențiuni exprese a legiuitorului, în sensul necesității unei soluții definitive, sintagma „până la soluționarea contestației la executare” nu poate privi decât momentul dezlegării în primă instanță a contestației la executare, hotărârea dată de instanța de executare având natura juridică a soluționării contestației.

   În cea de-a doua orientare jurisprudențială, instanțele de judecată au avut o abordare diferită, apreciind că suspendarea executării silite își menține efectele până la soluționarea definitivă a contestației la executare. În acest sens s-a argumentat că, dacă s-ar admite teza contrară, ar trebui să fie recunoscut dreptul părții interesate de a formula cererea de suspendare și direct în fața instanței de apel.

   ÎCCJ reține că a admite contrariul și a accepta că suspendarea executării silite poate depăși, ca întindere, momentul soluționării în fond a contestației la executare ar echivala cu o pronunțare a primei instanțe dincolo de competențele sale, peste instanța de control judiciar, a cărei hotărâre este suverană asupra tuturor chestiunilor deduse judecății. În virtutea caracterului exclusiv incidental al cererii de suspendare a executării silite, o atare măsură procesuală excepțională poate fi dispusă de prima instanță doar în limitele cadrului procesual al soluționării contestației la executare.

   Prin Decizia nr. 2 din 8 februarie 2021, publicată luni, în Monitorul Oficial nr. 342 din 5 aprilie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că în interpretarea și aplicarea sintagmei „până la soluționarea contestației la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă, suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluționarea în primă instanță a contestației la executare.

RIL-ul poate fi accesat AICI.