Cerințele privind inspecțiile ambarcațiunilor de agrement au fost modificate!


View access
Public
Alias
cerintele-privind-inspectiile-ambarcatiunilor-de-agrement-au-fost-modificate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
869
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-08 08:01:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Transportuirilor nr. 1.079 din 24 iunie 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 560 din 29 iulie 2014. Ordinul se aplică ambarcaţiunilor de agrement care urmează a fi sau sunt înmatriculate ori înscrise în România, indiferent de tip şi de modul de propulsie, incluzând şi motovehiculele nautice. El stabileşte:

 1. procedura privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi retragerea acestui drept, înmatricularea şi radierea ambarcaţiunilor de agrement, înscrierea şi scoaterea din evidenţă a ambarcaţiunilor de agrement, evidenţa ambarcaţiunilor de agrement construite în regie proprie, transcrierea drepturilor reale şi a sarcinilor asupra ambarcaţiunilor de agrement;
 2. zonele de navigaţie, cerinţele privind inspecţiile şi echipamentele ambarcaţiunilor de agrement utilizate în scop personal sau comercial;
 3. necesarul de personal certificat pentru ambarcaţiunile de agrement utilizate în scop personal sau comercial;
 4. condiţiile privind desfăşurarea activităţii de transport persoane cu ambarcaţiuni de agrement în scop comercial şi a activităţii de agrement nautic.

     Ministerul Transporturilor și infrastructurii a emis Ordinul nr. 994 din 27 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 28 aprilie 2023 și își produce efectele începând cu data de 28 mai 2023. Actul aduce o serie de modificări, mai ales în sfera cerințelor privind inspecțiile ambarcațiunilor de agrement.

     Astfel, articolul 71 din Ordinul nr. 1.079/2023 prevede acum ca ambarcaţiunile de agrement să fie supuse următoarelor inspecţii obligatorii:

1. Inspecţia iniţială:

 1. se efectuează la înmatricularea/înscrierea în evidenţă a ambarcaţiunii şi va fi executată în scopul verificării respectării normelor în vigoare referitoare la proiectare, construcţie, siguranţă şi prevenirea poluării, a structurii, maşinilor, echipamentului şi inventarului de salvare şi de siguranţă;
 2. în urma inspecţiei iniţiale se vor emite: Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidenţă; Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement valabil 5 ani, care va fi însoţit de un inventar al echipamentelor de salvare şi de siguranţă care trebuie să fie la bordul ambarcaţiunii, în conformitate cu zona de navigaţie a ambarcaţiunii, precum şi Permisul de navigaţie pentru ambarcaţiuni de agrement, valabil 5 ani.

2. Inspecţia de reînnoire a permisului de navigaţie:

 1. se efectuează din 5 în 5 ani (± 3 luni);
 2. se verifică datele de identificare ale ambarcaţiunii şi motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripţii etc.);
 3. se verifică integritatea ambarcaţiunii şi, după caz, condiţiile tehnice verificabile din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice sau din normele tehnice de construcţie. În cazul în care se consideră necesar, la o perioadă de minimum 5 ani se poate solicita inspecţia pe uscat a corpului ambarcaţiunii;
 4. se verifică echipamentele de salvare şi de siguranţă, echipamentul nautic. Când aceste echipamente sunt însoţite de certificate de calitate şi garanţie, acestea pot fi luate în considerare;
 5. se verifică documentaţia, publicaţiile şi instrucţiunile de la bord pentru ambarcaţiunile din categoria de proiectare A şi categoria de proiectare B.

3. Inspecţia ocazională se efectuează în una dintre următoarele situaţii:

 1. la solicitarea proprietarului, când se produc modificări ale datelor tehnice: înlocuirea motorului, modificări constructive;
 2. la solicitarea proprietarului, în scopul trecerii ambarcaţiunii de la activităţi de agrement în scop personal la activităţi în scop comercial;
 3. la cererea unui organ judiciar;
 4. din iniţiativa motivată a autorităţii competente, atunci când există informaţii fondate despre fapte ce ar putea pune în pericol siguranţa ambarcaţiunii şi a persoanelor de la bord sau pentru a preveni poluarea mediului ambiant.

     Inspecţiile se efectuează de căpitănii de port/oficii de căpitănie/inspectorate tehnice pentru orice tip de ambarcaţiune de agrement.

     Permisul de navigaţie se eliberează în primul ciclu de 5 ani de către persoana autorizată care a emis raportul iniţial de inspecţie pentru înmatricularea/înscrierea în evidenţă a ambarcaţiunii de agrement, iar pentru următoarele cicluri de inspecţie de căpităniile de port/oficiile de căpitănie/ inspectoratele tehnice pentru orice tip de ambarcaţiune de agrement.

     Inspecţiile iniţiale, rapoartele de inspecţie în vederea înmatriculării/înscrierii în evidenţă, rapoartele de inspecţie în vederea eliberării permisului de navigaţie şi emiterea permisului de navigaţie pentru ambarcaţiunile de agrement prevăzute la art. 3 din ordin se efectuează de inspectoratele tehnice.

     Raportul de inspecţie pentru ambarcaţiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidenţă se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.  CIAA/CAA se emite în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Permisul de navigaţie pentru ambarcaţiuni de agrement se eliberează concomitent cu CIAA/CAA.

    Totodată, legiutorul vine și cu completare, precizând în art. 71^1 că ambarcaţiunile de agrement cu care se desfăşoară activităţi de transport persoane în scop comercial şi ambarcaţiunile de agrement cu care se desfăşoară activităţi de agrement nautic vor fi supuse unei inspecţii obligatorii intermediare între al 2-lea şi al 3-lea an în intervalul de 5 ani de valabilitate a permisului de navigaţie. Inspecţiile se efectuează de căpitănii de port/oficii de căpitănie/inspectorate tehnice în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) pct. 2 lit. b)-e) din ordin.

Pentru a consulta restul prevederilor ce vizează echipamentele de armare şi de siguranţă, în funcţie de limitele zonei de navigaţie stabilite de ANR, pentru fiecare caz în parte, pe care trebuie să le aibă la bord ambarcațiunile de agrement – click AICI