Cum se decontează naveta elevilor?


Elevii care nu merg la școală în localitatea de domiciliu trebuie să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport între localitatea unde locuiesc și cea în care învață.

Marți, 20 iulie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 4.426 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Astfel, au devenit oficiale regulile care permit elevilor să poată recupera cheltuielile făcute cu naveta.

Potrivit actului normativ, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

Prin excepție, elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.

De asemenea, se prevede că elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

    Actul normativ mai prevede că, elevii pot cere în avans, de la școala la care învață, suma necesară acoperirii cheltuielilor de transport. Suma cerută în avans nu poate depăși cheltuielile cu transportul pe o lună sau două călătorii dus-întors, în cazul elevilor ce locuiesc la internat sau în gazdă.

    Potrivit metodologiei, decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier și în limita a 30 de lei/ lună pentru distanța de trei kilometri.

    Pentru distanțele cuprinse între trei și 50 de kilometri, suma de 30 de lei/ lună se va suplimenta cu trei lei pentru fiecare kilometru/ lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

    Mai exact, sumele maxime lunare per kilometru ce pot fi decontate sunt:

km

lei/lună

km

lei/lună

km

lei/lună

km

lei/lună

3 km

30

15 km

66

27 km

102

39 km

138

4 km

33

16 km

69

28 km

105

40 km

141

5 km

36

17 km

72

29 km

108

41 km

144

6 km

39

18 km

75

30 km

111

42 km

147

7 km

42

19 km

78

31 km

114

43 km

150

8 km

45

20 km

81

32 km

117

44 km

153

9 km

48

21 km

84

33 km

120

45 km

156

10 km

51

22 km

87

34 km

123

46 km

159

11 km

54

23 km

90

35 km

126

47 km

162

12 km

57

24 km

93

36 km

129

48 km

165

13 km

60

25 km

96

37 km

132

49 km

168

14 km

63

26 km

99

38 km

135

50 km

171

    Actul normativ mai prevede că decontarea cheltuielilor de transport va trebui făcută de către școli până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

 

Pentru detalii, accesați Metodologia din 20 iulie 2021.