10 ianuarie - Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii


     Pe data de 19 aprilei 2021, Parlamentul a adoptat Legea nr. 82 din 15 aprilie 2021 privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 401 din 16 aprilie 2021, și își produce efectele începând cu 19.04.2021. 

      Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 82/2021, sărbătorirea zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări ştiinţifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii.

  Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor prevăzute anterior, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
  Totodată, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de servicii publice, vor include în programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii.

Textul integral al Legii nr. 82 din 15 aprilie 2021 privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii - AICI