Metodologia de remediere a siturilor contaminate


În Monitorul Oficial nr. 300 din 25 martie 2021 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr. 267/346/2021 privind aprobarea Metodologiei de remediere a siturilor contaminate.

Metodologia stabilește normele tehnice privind remedierea siturilor contaminate în vederea diminuării riscurilor asupra sănătății umane și mediului până la un nivel care să corespundă utilizării prezente și viitoare a acestora.

Potrivit art. 6 din metodologie în cazul în care suprafața sitului este împărțită între mai mulți deținători/operatori economici, aceștia se pot asocia în vederea realizării raportului de investigare preliminară/investigare detaliată și evaluare a riscului/studiului de fezabilitate/proiectului de remediere/raportului de monitorizare postremediere, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește“.

În baza deciziei de remediere, deținătorul de teren/operatorul economic solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul de remediere prin depunerea unei notificări la APM care a emis decizia de remediere a sitului contaminat, încă din momentul elaborării studiului de fezabilitate, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

    Mai mult, APM derulează procedura de evaluare a impactului asupra mediului în vigoare și emite actul de reglementare pentru opțiunea de remediere cu impactul cel mai mic asupra mediului.

    De asemenea, se precizează că prioritizarea siturilor contaminate reprezintă clasificarea acestora în funcție de scorul de risc atribuit fiecărui sit contaminat.

    Prioritizarea siturilor contaminate permite într-un mod rațional și eficient evidențierea siturilor contaminate cu risc ridicat pentru sănătatea umană și mediu, astfel încât acestea să fie luate în considerare cu prioritate în etapa de remediere.

    Scorul de risc al sitului contaminat este preluat de către APM din raportul de investigare detaliată și evaluare a riscului și transmis către ANPM pentru centralizare și prioritizare la nivel național în inventarul național al siturilor   contaminate.

    Prioritizarea siturilor contaminate este realizată de către ANPM pe baza listelor județene ale siturilor contaminate.

    În funcție de scorul de risc calculat, fiecare sit contaminat va fi încadrat într-o categorie de prioritate, la nivel național.

    Pentru siturile contaminate, indiferent de forma de proprietate, scorul de risc prezent în baza de date, respectiv inventarul național, este necesar pentru evidența clară a statutului acestora care prezintă categoria de risc dobândită: risc foarte ridicat, ridicat, mediu sau acceptabil pentru sănătatea umană și mediu.

    Pentru mai multe detalii legate de conținutul – cadru al studiului de fezabilitate pentru situri contaminate în vederea remedierii, matricea de aplicabilitate a opțiunii de remediere pentru substanțe anorganice și explozivi sau despre conținutul raportului de monitorizare postremediere pentru siturile remediate, accesați Metodologia din 18 februarie 2021.