Legile bugetului pentru anul 2021, în dezbatere


 

Joi, 11 februarie 2021, au fost pus în dezbatere proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

Principalele măsuri se referă la eliminarea unor cheltuieli, plafonarea unor venituri, eliminarea gratuității acordate studenților la transportul public, iar câștigul salarial mediu brut o să fie de doar 5.380 de lei, în scădere față de cuantumul ce a fost stabilit anul trecut.

Proiectele celor două Legi ale bugetului pe anul 2021, cu expunerea de motive și toate documentele care le însoțesc au fost publicate  așadar, joi seara, în dezbatere, pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acesteia pe anii 2022-2024, care însoțește proiectul legii bugetului de stat, ne arată o restrângere graduală a cheltuielilor de personal, inclusiv a sporurilor acordate pe fondul pandemiei unor categorii de angajați.

    Guvernul a construit bugetul fără să ia în considerare acordarea de vouchere de vacanță pentru anul curent, cu toate că se menține valabilitatea celor emise în ultimii doi ani și nefolosite până acum. Așadar se prevede prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2020 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice.

    Dintre celelalte măsuri prevăzute, menționăm următoarele:

  • menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
  • menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;
  • neacordarea de premii și a indemnizației de vacanță prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;
  • compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător; pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;
  • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri  și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport etc.

    Așadar, una dintre măsurile reflectate în bugetul pe 2021 este referitoare la eliminarea gratuității acordate studenților la transportul public.

    Reamintim că toți studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (licență, master, doctorat) în cadrul instituțiilor acreditate de stat, indiferent de vârstă, puteau merge gratis cu trenul, conform Legii nr. 95 din 20 aprilie 2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului, publicată în Monitorul Oficial nr. 354 din 24 aprilie 2018.

    Cu privire la proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, atragem atenția asupra câștigului salarial mediu brut, care va scădea cu 49 de lei, adică de la 5.429 de lei, cât a fost în 2020 și cât este momentan până la stabilirea noului cuantum, la 5.380 de lei.

    Ambele proiecte de lege vor ajunge în Parlament pentru dezbateri și pentru adoptare. După adoptarea acestora, urmează promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial.