Majorarea din vară a alocațiilor copiilor – eliminată?!


     În vara anului 2019, Parlamentul a stabilit prin lege ca alocațiile copiilor să fie dublate, începând cu luna februarie 2020. De la bugetul de stat au fost susţinute o serie de cheltuieli neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, fapt pentru care resursele financiare sunt insuficiente, și ţinând cont de faptul că din bugetul anului 2021 trebuie să fie acoperite atât cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cât şi cheltuielile generate de majorarea unor drepturi sociale, inclusiv a alocaţiei de stat pentru copii, a fost emisă Ordonanța de urgență nr. 123 din 31 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020.

    

     Astfel, Ordonanța de urgență nr. 123 din 31 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020, modifică art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noiembrie 2012.

 

Redăm, mai jos, forma cea mai recentă a acestui articol:

Articolul 3
(1) Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.
(3) Începând cu drepturile băneşti aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) şi cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.
(4) În perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.
(5) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei.
(6) În condiţiile în care bugetul de stat poate susţine un cuantum mai mare al alocaţiei de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decât cel prevăzut la alin. (5).
(7) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.
(8) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Dacă din calculul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la alin. (3)-(5) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.

     Dublarea alocațiilor de stat în 5 stadii, prevăzută în art. 3 din actul normativ menționat anterior, ar mai putea suferi o nouă amânare, prin prisma proiectului de lege adoptat cu puțin timp înainte de finalul lunii decembrie 2020. Acesta din urmă prevede o singură mărire a alocațiilor în anul ce vine, aceea din luna ianuarie, plata efectivă realizându-se din februarie 2021. Practic, luna aceasta, valoarea alocațiilor va crește de la 369 RON la 427RON ( copiii cu vârsta de până la 2 ani și cei cu handicap) și de la 185RON la 214 RON ( copiii cu vârsta de până la 18 ani).

     Proiectul de lege (trimis spre dezbatere la Camera Deputaților) care dispune creșterea cu doar 20%, în loc de 40%, așa cum era initial menționat în Ordonanța de urgență nr. 123/2020, poate fi consultat AICI