Încadrări în sistem, fără concurs, pentru activităţile destinate prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19


În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe parcursul stării de urgenţă instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din Ministerul Sănătăţii şi unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi serviciile de asistenţă socială au avut posibilitatea, potrivit prevederilor art. 6 şi 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi ale art. 9 şi 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, de a încadra fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal care să contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice în contextul determinat, respectiv personal implicat direct în activităţi destinate prevenirii şi combaterii pandemiei de COVID-19.

 

Măsura angajării fără concurs a fost determinată de necesitatea încadrării imediate de personal care deţine competenţele necesare exercitării acelor atribuţii specifice activităţilor de prevenire şi combatere a pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2.

Pentru continuarea misiunilor specifice fiecărei instituţii s-a impus luarea de măsuri pentru asigurarea la acelaşi nivel a resurselor umane implicate, fiind adoptată Ordonanța de urgență nr. 179 din 22 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

OUG nr. 179/2020 prevede faptul că personalul angajat fără concurs potrivit prevederilor art. 6 şi 16 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României ori, după caz, ale art. 9 şi 25 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din Ministerul Sănătăţii şi unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi din serviciile de asistenţă socială, poate fi menţinut în activitate peste termenul pentru care a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare celei prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 prevede că instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

În adoptarea acesteti măsuri, Guvernul a ținut scont de starea de fapt obiectivă, reprezentată de faptul că situaţia epidemiologică care a determinat această măsură subzistă, chiar şi în situaţia în care cadrul normativ actual permite desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încadrarea posturilor vacante prin organizarea de concursuri presupune parcurgerea unor proceduri complexe, consumatoare de timp, iar personalul încadrat printr-o asemenea procedură are nevoie de o perioadă de integrare socioprofesională, specifică adaptării, pentru a fi în măsură să îşi exercite noile atribuţii.