Modificări legislative în contextul epidemiologic actual!


Luând în considerare actualul context epidemiologic, determinat de creşterea numărului de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care necesită îngrijiri medicale acordate de către medici în cadrul unei unităţi sanitare sau la o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare sau de către medicii de familie pentru persoanele aflate în izolare la domiciliu sau la o locaţie declarată de acestea, precum şi necesitatea acordării certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare şi a indemnizaţiilor aferente acestor certificate, pe baza documentului eliberat de direcţiile de sănătate publică, în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor asigurate la prestaţiile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, și ţinând cont de faptul că până la data cunoaşterii rezultatului investigaţiilor paraclinice specifice persoana se poate afla în carantină, s-a impus intervenţia legislativă de urgenţă asupra Legii nr. 136/2020, republicată, în sensul stabilirii măsurii de izolare la domiciliu sau la o locaţie declarată, cu acordul persoanei sau în baza documentelor eliberate de direcţiile de sănătate publică, precum şi asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în sensul modificării reglementărilor referitoare la acordarea certificatelor de concediu medical persoanelor asigurate pentru care se instituie măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată.

 

 

Unul dintre scopurile Ordonanței de urgență nr. 180 din 22 octombrie 2020 prin care au fost modificate cele două acte menționate anterior este acela de a asigura monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, în cazul în care persoanele nu prezintă semne şi simptome sugestive definiţiei de caz, în condiţiile evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel naţional şi pentru a asigura operaţionalizarea la nivelul unităţilor sanitare cu paturi, se impune reglementarea distinctă a modalităţii de acordare şi plată a acestor servicii efectuate de către medicii de familie.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie care au luat în evidenţă şi au monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.

Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, iar în urma investigaţiilor paraclinice specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boală infectocontagioasă, medicul de familie acordă concediu medical pentru carantină pe baza documentului eliberat de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti şi pentru perioada înscrisă în acesta.

Acest tip de concediu medical poate fi acordat şi persoanelor asigurate pentru care direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti au instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 180/2020. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical se acordă de către medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi pentru perioada înscrisă în acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.